Privacy Verklaring

Munisense BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy manifest.

Contactgegevens:

Munisense
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ  Leiderdorp
+31 71 711 4623

https://www.munisense.nl/

Joffrey van Wageningen is de Functionaris Gegevensbescherming van Munisense.
Hij is te bereiken via: privacy@munisense.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Munisense verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Bedrijfsnaam

 • Functie

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Accountnaam

 • Internet Browser en apparaat type

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en het INSIGHTNOW™ platform

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ter aanvulling van uw account, zoals tijdzone en taal

Verder verwerken wij gegevens die niet strikt persoonsgegevens zijn maar bij een bedrijfsmatige relatie horen, zoals:

 • Rekening gegevens (IBAN, SWIFT)

 • KVK-nummer

 • BTW-nummer

 • Betalings historie

 • Kredietwaardigheid

 

Mocht u als privépersoon bij ons een product afnemen of een bestelling doen kan het zijn dat wij enkele van deze gegevens ook registreren en als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij slaan geen bijzondere persoonsgegevens (voorbeelden: ras, godsdienst, seksuele voorkeur, enz, zoals omschreven in de AVG wetgeving) op in onze systemen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@munisense.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons geeft (zoals het inschrijven bij een email nieuwsbrief, of het geven van uw visitekaartje aan een van onze verkopers), of als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, bijvoorbeeld bij het afnemen van een product.

Munisense verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Toegang en gebruik van het INSIGHTNOW™ platform

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Goederen en diensten bij u af te leveren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing mailing

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te kunnen ondersteunen in het gebruik van het product door uw handelingen te registreren (loggen).

 • Munisense verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie.

 

Munisense analyseert uw gedrag op de website en het INSIGHTNOW™ product om daarmee het product en het aanbod van producten en diensten te verbeteren. Deze gegevens halen wij uit dezelfde (log) bestanden die we ook gebruiken om u te kunnen ondersteunen. Wij zullen bij een onderzoek als deze de gegevens anonimiseren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Munisense neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Munisense) tussen zit.

Een een geautomatiseerde verwerking is bijvoorbeeld een kredietaanvraag die door een geautomatiseerd systeem toegekend of afgewezen kan worden. Bij Munisense gebruiken we geen systemen die dit zonder tussenkomst van een persoon doen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Munisense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een klant bent (overeenkomst heeft met Munisense voor bepaalde of onbepaalde tijd) bewaren wij alle gegevens. Na deze tijd bewaren we uw gegevens voor nog 36 maanden met als doel deze weer beschikbaar te maken als u later beslist weer een overeenkomst met ons aan te gaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Munisense deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Munisense blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden als dit niets te maken heeft met de bedrijfsvoering van Munisense.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Zendesk
  Uw naam en emailadres worden, nadat u contact hebt gehad met onze helpdesk, opgeslagen bij Zendesk. Dit bedrijf helpt ons met het verwerken van support verzoeken. De gegevens in Zendesk zijn voor u inzichtelijk (via de email die u heeft gehad na het eerste contactmoment).

 • Atlassian
  Wij gebruiken producten van Atlassian om onze documenten en werkzaamheden in bij te houden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens hier voor een bepaald project in worden genoemd. Wij slaan dat dan niet in specifieke velden op maar in een document of lijsten speciaal geformatteerd voor het doel van het project.

 • Newbase
  Binnen Newbase slaan wij onze alle klant en factuurgegevens op. Veel gegevens in dit systeem zijn bedrijfsmatig maar persoonsgegevens van medewerker van een bedrijf en gegevens van prive-personen die producten bij ons afnemen staan hier in geregistreerd.

 • Mailchimp
  Voor e-mail nieuwsbrieven en aanbiedingen gebruiken wij Mailchimp. Hier worden persoonsgegevens zoals naam, email adres, aanhef en taalvoorkeuren opgeslagen om gepersonaliseerde mailings te versturen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailings via een link onder iedere email die u van ons ontvangt.
   
 • CCVShop
  Als u op onze webshop besteld dan worden gegevens over de gegevens die u achterlaat bij uw bestelling in dit platform opgeslagen.

Persoonsgegevens die u opslaat in onze systemen

Als u een product van ons afneemt kan het zijn dat u persoonsgegevens van derden kunt invoeren in ons systeem. Voor deze persoonsgegevens bent u verantwoordelijk. Munisense zal deze gegevens net als uw persoonsgegevens veilig opslaan en niet delen met andere partijen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u in ons systeem kunt opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Gebruikersnaam

 • E-mail adres

 • Telefoonnummer

 • Adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ter aanvulling van uw account, zoals tijdzone en taal

In ons product kunt u ook in zogenaamde ‘vrije velden’, velden die niet specifiek omschrijven welke informatie u hier in opstaat, persoonsgegevens invoeren.

Als afnemer van ons product mag u nooit bijzondere persoonsgegevens, of gegevens van personen onder de 16 jaar zonder expliciete toestemming van ouder of voogd, opslaan in ons systeem. U hoort bij te houden of u toestemming heeft voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Als Munisense een verzoek ter inzicht, mutatie, aanvulling, verwijdering of uitwisseling van persoonsgegevens krijgt van een persoon die u heeft ingevoerd in ons systeem, sturen wij dit verzoek aan u door. U kunt in vrijwel alle gevallen in ons systeem zelf voldoen aan het verzoek. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u contact opnemen met support@munisense.com.

Indien er een datalek optreed zullen wij u direct informeren. Wij zullen zo duidelijk mogelijk omschrijven wat de omvang is van het datalek, hoe het is ontstaan en wat we er aan doen. Als verwerker van persoonsgegevens waar u het eigenaarschap over heeft (verwerkings verantwoordelijk) zullen wij in principe nooit de betrokken personen informeren, noch een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een uitzondering hierop kan zijn dat u uw verantwoordelijkheid verzuimd en de belangen van de betrokkenen hier voldoende gronden voor geven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Munisense gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Munisense gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw gebruik van onze sites of diensten bijhouden zodat we onze producten en informatie voorziening kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bedrijven die ons helpen om te bepalen of u na een marketingcampagne op onze website bent geweest om meer informatie te vinden over onze producten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Munisense en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Het is belangrijk om te weten dat de overdraagbaarheid alleen geldt voor uw persoonsgegevens en niet voor meetgegevens van het INSIGHTNOW™ platform. Op basis van uw afgenomen product heeft u mogelijk toegang tot een systeem om meetgegevens te exporteren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@munisense.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Bij het maken van een kopie van uw legitimatie kunt u zich het beste houden aan de volgende adviezen van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Munisense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Munisense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@munisense.com.

Munisense heeft minimaal de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw gegevens staan opgeslagen in een beveiligd datacentrum.

 • Alle verbindingen naar ons systeem maken gebruik van een protocol dat de verbinding versleuteld en niet inzichtelijk voor derde partijen maakt. Dit kunt u zien aan de letters 'https'  aan het begin van het internetadres en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.

 • Onze netwerk infrastructuur, servers en werkstations zijn voorzien van antivirussoftware en firewalls om deze te beschermen van aanvallen van buitenaf.

 • Uw gegevens kunnen alleen worden bekeken door medewerkers die hiervoor toestemming hebben gekregen en deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

 

 

Vragen en klachten

Voor vragen en klachten omtrent ons privacy manifest, privacybeleid, beveiligingsbeleid en/of de procedures datalekken die te maken hebben met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan telefonisch, per post of e-mail via de contactgegevens die in het begin van het document zijn beschreven.

Munisense Webshop

Touwbaan 38 - A0.08
2352 CZ Leiderdorp - NL
T: 071-711 46 23
E: info@munisense.com